Program

PLAN I PROGRAM UDRUGE PROFESIONALNIH KONOBARA HRVATSKE

Udruga profesionalnih konobara Hrvatske osnovana je sa ciljem razvoja i promicanja profesionalizacije u konobarskoj struci.

  Ciljevi  će se postići planskim radom na:

 • razvoju ljudskih potencijala,
 • stručnom usavršavanju članova organizacijom seminara ili upućivanjem članova na razne oblike doškolovanja te proširivanje profesionalnih i tehničkih znanja članstva iz područja konobarske struke i ugostiteljstva,
 • organizaciji domaćih i međunarodnih stručnih skupova, škola, kongresa i seminara,
 • umrežavanju kroz domaću i međunarodnu stručnu suradnju,
 • stručnoj pomoći i podršci nezaposlenima i mladima,
 • poticanju kreativnosti,
 • popularizaciji struke,
 • nastojanju da se konobarima omogući legalan rad i izvan radnog vremena.

RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

Udruga pruža usluge usavršavanja koje država ili lokalna zajednica nisu bile u mogućnosti razvijati uz manje troškove, jednaku kvalitetu, uključivanje volontera ili zapošljavanje stručnjaka te na taj način doprinosi razvoju društvenog kapitala.

Razvoj ljudskih potencijala provodit će se s naglaskom na:

 • obrazovanje odraslih i mladih,
 • izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje,
 • poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju,
 • razvoj standarda zanimanja,
 • cjeloživotno učenje.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA RAĐENIH PO MJERI I RAZVOJ VJEŠTINA S CILJEM PODIZANJA RAZINE ZAPOŠLJIVOSTI CILJANIH KATEGORIJA

Udruga u tu svrhu kategorizira konobare u slijedeće kategorije:

 • barista
 • barmen
 • sommelier
 • restoranski konobar
 • konobar za svadbene svečanosti i cateringe

U svrhu što bolje osposobljenosti članova obavljat će se:

 • analiza i procjena potreba za usavršavanjem za određenu ciljanu kategoriju kako bi se identificirali adekvatni programi osposobljavanja i razvoja vještina koji bi pozitivno utjecali na povećanje zaposlenosti putem njihovog uključivanja u programe osposobljavanja za zanimanja tražena na tržištu rada,
 • razvoj i provedba po mjeri dizajniranih programa osposobljavanja i usavršavanja za ciljane kategorije sastavljene od teorijskog i praktičnog dijela (usavršavanje i nadogradnja postojećih znanja kroz tečajeve i stručno vođene radionice),
 • provedba programa za razvoj i obnovu stručnih znanja i vještina na radnom mjestu,
 • aktivnosti razvoja i pružanja po mjeri rađenih radionica za razvoj vještina potrebnih za podizanje razine zaposlenosti (komunikacijske i prezentacijske vještine, donošenje odluka i timski rad, podizanje samopouzdanja i samopoštovanja, preuzimanje inicijative i samostalnost u radu),
 • poticanje radno-socijalne aktivacije kroz organizaciju dobrovoljnog rada u aktivnostima Udruge i institucija,
 • promoviranje dobrih praksi i iskustva poslodavaca,
 • promicanje partnerstva među udrugama, institucijama i organizacijama

ZAKLJUČAK

Udruga svojim programom želi pridonijeti:

 • lakšem ulasku konobara na tržište rada i povećanju zapošljivosti skupina koje se nalaze u nepovoljnom položaju te tako pridonijeti snažnoj integraciji  na tržištu rada,
 • pomoći osobama kojima je otežan pristup tržištu rada kroz stvaranje mreže potpore iz suradnje sa svim relevantnim sudionicima na tržištu rada koji će ujedno stvarati i dobre prakse,
 • jačati motivaciju, organizirati programe osobnog razvoja i usavršavanja prilagođenih potrebama pojedinca unutar određene kategorije,
 • stvoriti mrežu potpore iz suradnje sa svim relevantnim sudionicima,
 • pomoći osobama kojima je otežan pristup tržištu rada,
 • podizanju svijesti o problemima pri zapošljavanju, ali i stvaranje pozitivnih stavova kod poslodavca i šire javnosti.